Z wykształcenia ekonomistka, a od wielu lat trenerka, moderatorka i menedżerka organizacji pozarządowych, inicjatorka i koordynatorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w aktywizowaniu lokalnych społeczności, prowadzeniu konsultacji społecznych, wdrażaniu budżetów obywatelskich, tworzeniu partnerstw, gminnych rad młodzieżowych i senioralnych oraz współpracy międzynarodowej (realizowała projekty m.in. z partnerami z Ukrainy, Tunezji, Francji, Norwegii i Burkina Faso). Zajmuje się także promocją i komunikacją (w tym międzykulturową), projektowaniem graficznym, fotografią i tworzeniem tras zgodnie z metodyką Valley Quest. Jej pasją są podróże, fotografia i reportaż literacki.

Geograf, specjalista w zakresie turystyki dziedzictwa, tworzenia nieznakowanych tras metodą Valley Quest, zrównoważonego transportu, aktywizacji seniorów i młodzieży. Koordynator i uczestnik wielu projektów, trener (w tym dyplomowany trener questingu – konsultacje ponad 200 tras). Autor koncepcji sieci tras turystycznych, badań i opracowań turystycznych. Znakarz szlaków. Wieloletni przewodnik świętokrzyski i beskidzki, pilot wycieczek oraz instruktor krajoznawstwa. Laureat wielu konkursów krajoznawczo-turystycznych. Jego pasją jest praca z ludźmi i odkrywanie nowych miejsc. 

Architekt zarówno z wykształcenia jak i zamiłowania. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobyła współpracując przy projektach budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i przy projektach wnętrz oraz biorąc udział w konkursach architektonicznych. Autorka artykułu pt „Projekt romskiego osiedla” w czasopiśmie Autoportret 2 [37] 2012. Od 2018 roku współpracuje z Fundacją Mapa Pasji przy projektowaniu i dostosowywaniu przestrzeni publicznych dla seniorów. Jej pasją są podróże i fotografia, w wolnym czasie słucha muzyki i trenuje Capoeira.

Z wykształcenia historyk, wieloletni współpracownik wydawnictw książkowych oraz organizacji pozarządowych, w przeszłości pracował także na planie filmów dokumentalnych. Specjalizuje się między innymi w pisaniu i redagowaniu tekstów, ma także ambicje ilustratora. W Fundacji pełni rolę specjalisty ds. projektów.

Ukończyła zarządzanie międzynarodowe. Uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych, rok spędziła w Meksyku jako wolontariuszka EVS. W Fundacji Mapa Pasji zajmuje się koordynowaniem i rozliczaniem projektów oraz administruje biurem. Uwielbia podróżować po Polsce (bardzo lubi Śląsk), ale ciekawią ją też inne miejsca na świecie. Interesuje się różnicami kulturowymi i fascynuje ją poznawanie ludzi z różnych państw.