Celem projektu jest praktyczna edukacja obywatelska młodzieży z 3 samorządów ukraińskich w obwodzie zaporoskim (Czernihivki, Szyrokivska i Kuszugum) poprzez utworzenie młodzieżowych rad i przygotowanie miejscowej młodzieży do działania w takich strukturach.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Partner: Miejska Młodzieżowa Zaporoska Organizacja STEP, Ukraina

Źródło finansowania: Program RITA - Przemiany w regionie finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Wartość dofinansowania: 40 000 PLN

Okres realizacji: II - IX 2017

Opis projektu:

Celem projektu „Młodzieżowe rady w obwodzie zaporoskim” jest praktyczna edukacja obywatelska młodzieży z 3 samorządów ukraińskich w obwodzie zaporoskim (Czernihivki, Szyrokivska i Kuszugum) poprzez utworzenie młodzieżowych rad i przygotowanie miejscowej młodzieży do działania w takich strukturach, w tym podniesienie jej wiedzy na temat ukraińskiej reformy samorządowej oraz nauka realizacji własnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano serię warsztatów dla młodzieży i jej opiekunów – przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i samorządów, których efektem będzie wypracowanie statutów 3 młodzieżowych rad, przeprowadzenie wyborów powszechnych wśród młodzieży w 3 samorządach i oficjalne powołanie rad młodzieżowych, konkurs mini-projektów wśród młodzieży i wdrożenie najlepszych inicjatyw oraz warsztaty podsumowujące i upowszechniające doświadczenia projektu. Projekt będzie realizowany w dialogu z młodzieżowymi radami gminnymi z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.

Wydarzenia związane z projektem: zobacz tutaj

Publikacja podsumowująca projekt: zobacz tutaj